Biologia i Geologia de 4t

Tema 8: La informació i manipulació genètica

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/Genetica2/contenido4.htm


http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena8/index_4quincena8.htm


Tema 7: Herència i genètica

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/genetica1/actividades.htm

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/index_4quincena6.htm

http://biologia-geologia.com/BG4/35_problemas_de_genetica.html

http://www.testeando.es/test.asp?idA=35&idT=ypzbfaquTema 6: L'organització cel·lular dels sers vius

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena5/index_4quincena5.htm

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/index.htm

http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8450534/unidad_01.html

http://www.testeando.es/asignatura.asp?idA=35

Tema 9: Origen i evolució de la vida

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucion/actividades.htm

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena9/index_4quincena9.htm

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena9/contenidos9/pdf_q9.pdf

http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/pdf/u4_origen_vida_y_evolucion.pdf

http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/4a_ESO/06_Evolucion/INDICE.htm

http://www.sesbe.org/evosite/evohome.html

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_evolutiva_moderna

https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humanaTema 3: La història del nostre planeta
Tema 2: Tectònica i relleu


Tema 1: Estructura i dinàmica de la Terra


http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contenido1.htm

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062013/10/es-an_2013062012_9114926/mora_lopez_rosario_web/index.html

http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8430050/unidad_07.html

http://www.profesorenlinea.cl/biografias/WegenerAlfred.htm

http://www.ucmp.berkeley.edu/history/wegener.html


No hay comentarios:

Publicar un comentario